Det blåser lite
Här är lite samlad information om Västervik i allmänhet och stugan på Horns udde i synnerhet.