Det finns två olika typer av nätverk som man kan använda för att ansluta till internet. Här förklarar jag skillnaden mellan de båda, och det är viktigt att förstå dessa.

3G/4G
Denna teknik finns främst i moderna mobiltelefoner. Telefonerna kommunicerar med teleoperatörernas mobilmaster för att komma ut på internet. Det finns tekniska begränsningar i hur många som kan kommunicera med mobilmasterna samtidigt, och därför har nästan alla mobilabonnemang en gräns för hur mycket data de får överföra per månad, normalt mellan 2 och 8 GB.

Det finns flera skillnader mellan 3G och 4G, men den viktigaste skillnaden är att 4G är en modernare teknik och det går snabbare att surfa med den. Vid normal surf märks dock sällan någon skillnad.

Wi-fi
Wi-fi (ett namn som är en parafras på hi-fi, high fidelity, för musikanläggningar) är en snabb kommunikationsteknik där din telefon eller läsplatta kommunicerar med en router. Den routern är i sin tur kopplad med en nätverkskabel till en tjänstefördelare (kallas ibland mediabox) som vidarebefordrar kommunikationen med internet.

Wi-fi har en betydligt sämre räckvidd, och det går sällan att gå mer än cirka 20 meter från routern. Fördelarna med wi-fi är att det går mycket snabbare att surfa med wi-fi, och det finns inga begränsningar på hur mycket

Enheter som inte har 3G, till exempel iPad eller Apple TV, använder bara Wi-fi. Det går att koppla Apple TV till routern via en nätverkskabel, men det är numer ganska ovanligt.

Vilket använder min iPhone?
Vanliga telefonsamtal går alltid via 3G/4G. Men så fort du försöker använda internet prioriterar telefonen wi-fi eftersom det är snabbare och inte har några begränsningar i hur mycket data du får använda. Om du hamnar utanför routerns räckvidd går dock telefonen automatiskt över till att använda 3G/4G för internet tills din telefon når routern igen.