Det kommunala avloppet

Avloppsskåpet (se bild) och brunnen (pumpen) står till höger om huset, där den gamla avloppsbrunnen låg. Den röda lampan blinkar om det är problem med avloppet.

Knapp 1
Sätt på pumpen genom att trycka en gång (pumpen ska alltid vara igång på autoläge, året om). Gå över till manuellt läge genom att trycka och hålla in knappen. I manuellt läge går pumpen igång vart tredje dag och kör några varv.

Knapp 0
Stäng av pumpen genom att trycka en gång.

Inför vintern
Spola rent och rensa brunnen (med vanlig vattenslang och handkraft)

Det kommunala vattnet

Den nya brunnen ligger en bit längre bort än den gamla, till vänster och bakom jordkällaren.

Öppna locket, dra upp mätaren med kedjan, öppna det lilla vita locket och läs av mätaren.

Stäng av vattnet genom att vrida på de två gröna vreden.

Ett av de två vreden.
Ett av de två vreden.

Töm sedan allt vatten inomhus: Toalett, varmvattenberedare och rören. Toaletten ska spolas, men sedan måste vattnet i ”kröken” tas upp manuellt alternativt så hälls glykol i toan så att vattnet inte fryser under vintern. Varmvattenberedaren och rören töms på samma sätt som tidigare. Jag återkommer med instruktioner och bilder på hur och var man tömmer vatten ur rören inomhus. Detta ska göras i badrum och kök, pappa har alltid gjort det. Vad gäller varmvattenberedaren så finns det en särskild instruktionsbok, som jag ska försöka digitalisera i vinter. För tillfället finns den i pappersform.

Vattnet ska även stängas av inomhus. Vredet sitter i badrummet, till höger om dörren vid golvet. När vattnet är på står vredet rakt upp längst mer röret. För att stänga av vattnet, vrid vredet medurs så att det står i vinkel med röret.

Vattnet på

Vattnet av