Kategori: Miljö

  • Oljan – kan vi ta upp mer?

    Det har länge sett ut som att oljan skulle ta slut långt innan det kom ekonomiskt försvarbara sätt att driva våra fordon. Det skulle innebära att de som idag kör bil i onödan, främst folk i tätorter, förbrukar olja som behövs på landsorten där väldigt lite eller ingen kollektivtrafik finns. Tyvärr verkar bilister vilja hålla…